Dr med dent Tatjana Knego

Ordinacija za opću dentalnu medicinu,
ortodonciju, oralnu kirurgiju i rtg-ortopan

Stomatološka protetika - cijena, navlake, mostovi i proteze

(slike prije i poslije)

Zubna klinika pruža usluge izrade svih vrsta protetskih radova, danas sa naglaskom na bezmetalne navlake i mostove, protetiku na implantatima, protetiku bezubih čeljusti na 4 implantata All–on–four i sve vrste proteza. Radimo sve vrste protetskih radova koji se rade i u najvećim klinikama u svijetu.

Svi naši radovi odlikuju se kvalitetom izrade, estetike i funkcije. SMILE MAKE OVEROM, tj. nizom različitih zahvata, gdje često kombiniramo ljuskice, navlake, mostove, korekciju oblika kompozitom ili chipsevima možemo potpuno promijeniti Vaš osmjeh, tj. stvoriti skladan, lijep i prirodan osmjeh.

CAD/CAM BEZMETALNA PROTETIKA svakim danom sve više zamjenjuje metal-porculanske navlake i mostove. Takva protetika izrađuje se kompjuteriziranim sustavom u laboratoriju iz nekoliko vrsta materijala koje biramo prema tome što želimo postići: estetiku, transparentnost ili čvrstoću:

  • cirkon
  • E-Max
  • staklo / porculan

Prednosti kompjuterizirane bezmetalne protetike:

  • nema metala
  • visoka estetika
  • preciznost izrade
  • biokompatibilnost

PROVIZORNE NAVLAKE I MOSTOVI pacijent dobija odmah nakon brušenja ili skidanja stare protetike da može 7-10 dana normalno funkcionirati u svojoj sredini dok traje izrada u laboratoriju. Kod nas u ordinaciji su uključeni u cijenu protetike.


Cijena zubne protetike

Cijene fiksne protetike obuhvaćaju širi pojam i variraju o dosta čimbenika. Danas postoje razne vrsta materijala pa tako i cijene. U Dental Estetic Studiu radimo navlake i mostove od svima poznatog metal-porculana koji je jeftiniji od bezmetalne protetike izrađene od E-MAXA, cirkona i staklenog porculana. Kod nas cijene bezmetalnih navlaka i mostova po pojedinom članu su za sva tri materijala identične. Cijena protetike ovisi o broju članova zuba koji zubni laboratorij izrađuje, tj da li radi jednu navlaku ili više njih.

Cijena protetike isto ovisi o načinu izrade same krunice, iskustvu stomatologa, zubnog tehničara, načinu cementiranja. Cijene protetike možemo podijeliti na fiksno-protetski rad s individualizacijom i bez-individualizacije. Tako npr imamo ljuskice bez-individualizacije koje se rade klasično kao na hrvatskom tržištu i jeftinije su. Imamo i skuplje s individualizacijom, ali one su rađene individualno po Vašim zubima, individualno za svaku osobu, one su vrhunske kvalitete, visoke prirodnosti i cementirane specijalnim cementom koji zadržava prirodnost rada. Takve ljuskice izgledaju kao da smo nanijeli novu caklinu.

Cijena mobilne protetike ovisi od čega su izrađene proteze i koje elemente za nošenje proteze sadržavaju. Danas u ponudi imamo i transparentne, nelomljive proteze.

U našoj Zagrebačkoj stomatološkoj klinici Dental Estetic Studio radimo sve po želji pacijenta tako da se uvijek možemo dogovoriti i za cijenu. Danas postoji puno vrsta materijala i raznih načina kako protetski sanirati zube u ustima. Ono što mi preferiramo i za što se zalažemo je da u Vašim ustima protetski radovi budu biokompatibilni, funkcionalni, visoke kvalitete i velike estetske prirodnosti.


Kombinacija ortodontske terapije, ljuskica i navlaka u CAD/CAM tehnici.

Prije

Poslije


Kombinacija ljuskica i navlaka u CAD/CAM tehnici.

Prije

Poslije


Stare metal-keramičke navlake tamnih rubova zamijenjene su CAD/CAM cirkonskim navlakama.

Prije

Poslije


Navlake u E-max-u sa roza porculanom na zubima gdje je potrebno da ne izgledaju predugačko.

Prije

Poslije


Slučaj tretiran kombiniranjem bezmetalnih navlaka i ljuskica.

Prije

Poslije


Stare navlake na gornjim zubima zamijenjene su bezmetalnim navlakama, a donji zubi samo malo sređeni.

Prije

Poslije


Make over kombiniranja ljuskica i bezmetalnih navlaka u skladan osmjeh.

Prije

Poslije


Bezmetalne navlake samo na gornjim prednjim zubima.

Prije

Poslije


Bezmetalne navlake na prednjim gornjim zubima.

Prije

Poslije


Bezmetalna protetika na gornjim zubima, donji su samo nivelirani i dotjerani.

Prije

Poslije


Kombinacija ljuskica i navlaka u CAD/CAM tehnici i podignuta klinička kruna na prvim incizivima.

Prije

Poslije


Protetika-make over ljuskicama i bezmetalnim navlakama

Prije

Poslije


Protetika-make over ljuskicama i bezmetalnim navlakama

Prije

Poslije


Protetika-make over bezmetalnim navlakama

Prije

Poslije


Make over ljuskicama i bezmetalnim navlakama

ESTETSKI MAKEOVER

Make over ljuskicama i bezmetalnim navlakama

ESTETSKI MAKEOVER LJUSKICAMA ZA ZUBE

Stari metal keramički rad zamijenjen je novim bezmetalnim navlakama i ljuskicama ( E-max, Empress, cirkon u kombinaciji).

ESTETSKI MAKEOVER LJUSKICAMA ZA ZUBE

Protetski rad djelomično na implantatima sa bezmetalnim navlakama

zubna protetika

Porculanske ljuskice na prednjim zubima i bezmetalne navlake na stražnjim zubima po želji pacijentice u izuzetno svijetloj boji

bezmetalne navlake na stražnjim zubima

Makeover ljuskicama

bezmetalne navlake na stražnjim zubima

Makeover ljuskicama na prednjim zubima i bezmetalnim navlakama na stražnjim zubima vrlo prirodne boje po želji pacijentice.

zubi vrlo prirodne boje

Protetski rad gore i dolje


Nakon ekstrakcije svih zubi, gornja i donja bezuba čeljust opskrbljene su fiksnim mostovima na vijke na 4 implantata u svakoj čeljusti (All on 4, All on four)


Make over bezmetalnim navlakama u gornjoj i donjoj čeljusti

PROTETIKA ZUBA

Make over bezmetalnom protetikom


Make over bezmetalnim navlakama u gornjoj i donjoj čeljusti


Makeover bezmetalnim navlakama


Makeover ljuskicama i bezmetalnim navlakama u gornjoj i donjoj čeljusti


Novi protetski rad u gornjoj i donjoj čeljusti

VIDEO

VIDEO

© 2017. Stomatološka ordinacija Dental Estetic Studio. Sva prava pridržana. Sve objavljene fotografije su radovi Dental estetic studia i zaštićene su autorskim pravima.